Yeminli Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru

mm29 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29698 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: YEMİNLİ MALİ…

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/13)

tarim-gida-yenilogo29 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29698 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1..

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

epdk29 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29698 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayım…

 

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

spk29 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29698 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 19/10/2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bo..

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

ekonomi_bakanligi28 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29697 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımla…

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşl…

 

 

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhal…

 

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Y…

 

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan M…

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamuihale27 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29696 Kamu İhale Kurumundan: MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan H…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark