Güncel Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıfların Listesi

gib23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kara..

 

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi27 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29783 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de…

 

VUK 472 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 472

maliyeb27 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29783 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 19/1/2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmî Ga…

 

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogo26 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29782 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerind…

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogo26 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29782 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

maliyeb24 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29780 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

basbakanlik_personel24 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29780 Başbakanlıktan: Konu : Olağanüstü Hal GENELGE 2016/17 Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve te…

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E.2016/1285

yargitayTaraflar arasında görülen davada Erciş 1. Asliye Hııkuk Mahkemesince verilen 10/03/2015 tarih ve 2014/885-2015/137 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiş olmakla, dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KHK/667 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

bkkOlağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark