Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

bddkBanka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kur..

 

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumund…

 

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetlem..

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurum…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkFinansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuru…

 

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddkBankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1…

 

Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2016/43)

tarim-gida-yenilogoFındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Tebliğ (No: 2016/43) 27 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29840 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı…

 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligiTıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik 22 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29835 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:…

 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebHazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 22 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29835 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/6/20…

 

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

gumrukSebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Kullanılacak Künyelere 21 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29834 Gümrük ve Ticaret Bakanlığın…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark