BKK 2016/9150 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği Ödenmesine Dair Karar

bkkBKK 2016/9150 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği 09 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29826 Karar Sayısı : 2016/9150 Ekli “Fındık Üreti…

 

BKK 2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar

bkkBKK 2016/9153 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 sayılı Özel Tüket…

 

BKK 2016/9154 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar

bkkBKK 2016/9154   Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Yaz Saati Uygulanması Hakkında Karar 08 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Say…

 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

aile_bakanligiÖzel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 0…

 

SGK Genelgesi 2016/20 (2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik)

SGK LogoSGK Genelgesi 2016/20 (2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 01/09/2016…

 

6745 Sayılı Kanun Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

terazi6745 Sayılı Kanun Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07 Eylül..

 

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ulastirmaGemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29824 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme…

 

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

spk6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4)

tcmbZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/4) 07 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 2982…

 

Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

maliyebMaliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik 06 Eylül 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29823 Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 19/4/2012 t…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark