Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.7b)

Sermaye Piyasasında Faaliyette (VII-128.7b) 27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29961 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve…

 

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları 27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29961 İçişleri Bakanlığından: MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 s…

 

6770 Sayılı Kanun Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6770 Sayılı Kanun 27 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29961 Kanun No: 6770 Kabul Tarihi: 18 Ocak 2017 MADDE 1- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Tür…

 

6770 Sayılı Kanun SGK Prim Ertelemesine İlişkin Özet

SGK Prim Ertelemesi SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ 6770 SAYILI KANUN 2017 6770 SAYILI T.C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN…

 

25 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Tebliğ ve Yönetmelikleri

25 Ocak 2017 Tarihli KİK Mevzuatı Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.01.2017) Danışmanlık Hi…

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 25 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29959 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Daya…

 

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık  25 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29959 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 27/10/2010 tarihli ve 27…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinde Yer Alan Sigorta Primi Desteği Duyurusu

4447 Geçici 15 inci Madde Sigorta Primi Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü DUYURU 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KAN..

 

SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim

SGK Duyurusu İlave 6 Puanlık İndirim T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANILĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih: 24/01/2017 DUYURU İLAVE ALTI PUANL..

 

SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik

SMMM Rapor Düzenleme Sınırı Asgari İşçilik T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENEL TALİMAT Tarih: 16/01/2017 Say…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark