Turkuaz Kart Yönetmeliği

Turkuaz Kart Yönetmeliği 14 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30007 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v…

 

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği

Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi 14 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30007 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Am…

 

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.02.05.00/X- Konu : 201..

 

Bağımsız Denetçilik Sınav İlanı Şartları ve Başvuru

Bağımsız Denetçilik Sınav Şartları SINAVA MÜRACAAT Bağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 13 Mart 2017 tarihinde başlayıp 24 Mart 2017 tarihinde saa…

 

Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 91)

Gider Vergileri Genel Tebliği 91 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…

 

BKK 2017/9760 Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Karar Sayısı : 2017/9760 Ekli “Hayvancılık Yatırımlarının Deste…

 

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ön Ödemeli Konut Satışları 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı…

 

Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pazar Yerleri Yönetmelik Değişikliği 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 12/7/2012 tarihli ve 283…

 

Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

2017 Milletlerarası Tahkim Ücret 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Adalet Bakanlığından: Konu ve kapsam MADDE 1 – (1) 21/6/2001 tarihli ve..

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eczacılar Hakkında Yönetmelik Değişiklik 11 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30004 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 12/4/2014 tar…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark