Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) 31 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31085 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…

 

Mücbir Sebep Sorgusu Elektronik Ortamda

Mücbir Sebep Sorgusu Elektronik Ortamda 518 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapı…

 

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletildi

Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletildi Vergi dairelerince tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları vb.’den anlaşm… 

 

Yönetim-Müdürler ve Ortaklar Kurulu İle Genel Kurul Toplantıları Elektronik Ortamda Yapılabilir

Yönetim- Müdürler ve Ortaklar Kurulu İle Genel Kurul Toplantıları ÖZET: Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre genel kurul, yönetim kurul… 

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 2326)

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası 2326 30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31084 Karar Sayısı: 2326 Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigo…

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2325)

Kredi Garanti Kurumları Hazine Desteği 2325 30 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31084 Karar Sayısı: 2325 Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan…

 

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları – Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları Kısa Çalışma Ödeneği Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ÖZET: Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanmak için,..

 

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/11)

Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler 2020/11 29 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31083 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MAD…

 

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Banka Kartları ve Kredi Kartları 28/03/2020 28 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31082 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 10/3…

 

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2020/10)

Kredi Kartı Azami Faiz Oranları 2020/10 28 Mart 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31082 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 12/11/2016 tari…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark