Türk Patent Enstitüsünce 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE:2017/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TÜRKPATENT: 2017/2)

Türk Patent Enstitüsü 2017 Ücret Tarifesi 2017/2 19 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29984 Türk Patent ve Marka Kurumundan: MADDE 1 – 31/12/2016…

 

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 1) 18 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29983 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a)

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1a) 18 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29983 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 7/6/2013 tarihli ve 28670…

 

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VI-104.1.a)

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1.a) 18 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29983 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 21/1/2014 tarihli ve..

 

Ücretli Karayollarında Yabancı Plakalı Araçlara Ait Geçiş Ücretleri ve İdari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik

Ücretli Karayolları Yabancı Plakalı Araçlar 17 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29982 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: BİRİNCİ…

 

SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar

SGK Genelgesi 2017/6 6770/26 Maddesi ile 6736 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 2 nci Madde kapsamında yapılan yeni uygulamalar T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU…

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları..

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Uygulanması 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KUR…

 

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap..

 

SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları

2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 31 /1/2…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark