Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KOSGEB Destek Programları 28 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29932 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığ…

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 2016/16 Sayılı Kararı

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi  28 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29932 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih         : 26/12/2016 K…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

VUK 476 2017 Yılı Usulsüzlük Cezaları 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç MADDE 1 –.

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

GVK 296 Gelir Vergisi Dilimleri 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç v…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

2017 Yılı Konsolosluk Harçları 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE…

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 78)

2017 Yılı Harçlar 1 Sayılı Tarife 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MAD…

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

2017 Yılı Emlak Vergisi  27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1..

 

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

2017 Yılı Damga Vergisi  27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

2017 Yılı Çevre Temizlik 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1…

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

2017 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi 27 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29931 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark