Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik 02 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29936 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/1995 tar…

 

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer

31 Aralık 2016 Tarihinde Yayımlanan Mevzuat 3 Mükerrer 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Trafik Kazaları Nedeniyle İlgilil…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No: 11

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No 11 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Çeklerde Karekod Uygulamasına İlişkin Tebliğ

Çeklerde Karekod 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: A…

 

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıkların Değer Tespiti Hakkında Yönetmelik

Ticari İşlemlerde Taşınır Varlıklar 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1)..

 

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Ticari İşlemlerde Rehin Hakkının Kurulması 31 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29935 (3. Mükerrer) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜ…

 

BKK 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

6736 Yurt Dışı Varlık Süre Uzatılması 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Karar Sayısı: 2016/9608 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Ala..

 

2017 Yılı Serbest Muhasebecilik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

2017 SMMM YMM Ücret Tarifesi 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Konu MADDE 1 – (1) 3568…

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1

2017 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Karar Tarihi: 29/1…

 

2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

2017 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 30 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29934 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, ceza mu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark